#1074048 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 86
● Trang Phục: 79
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 86

Skin: 79

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,152,000đ

XEM ACC

1,600,000đ

CARD 1,280,000đ

MUA NGAY