#1077351 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 93
● Trang Phục: 101
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 93

Skin: 101

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,160,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY

#1073540 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 78
● Trang Phục: 60
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 78

Skin: 60

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,160,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY