#1105800 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 92
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 92

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,584,000đ

XEM ACC

2,200,000đ

CARD 1,760,000đ

MUA NGAY