#1105798 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 91
● Trang Phục: 102
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 91

Skin: 102

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,728,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,920,000đ

MUA NGAY