#1105804 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 93
● Trang Phục: 118
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 93

Skin: 118

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,872,000đ

XEM ACC

2,600,000đ

CARD 2,080,000đ

MUA NGAY