#1105803 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 98
● Trang Phục: 103
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 98

Skin: 103

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,944,000đ

XEM ACC

2,700,000đ

CARD 2,160,000đ

MUA NGAY