#954084 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 92
● Trang Phục: 103
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 92

Skin: 103

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,376,000đ

XEM ACC

3,300,000đ

CARD 2,640,000đ

MUA NGAY