#1073596 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 86
● Trang Phục: 99
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 86

Skin: 99

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,520,000đ

XEM ACC

3,500,000đ

CARD 2,800,000đ

MUA NGAY