#1073595 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 83
● Trang Phục: 73
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 73

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

1,500,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1073539 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 81
● Trang Phục: 88
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 81

Skin: 88

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

1,500,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY