#943973 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 85
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 85

Skin: 83

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,267,200đ

XEM ACC

1,760,000đ

CARD 1,408,000đ

MUA NGAY