#955279 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 85
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 84

Tướng: 85

Skin: 65

Ngọc: 84

Giảm giá: 0%

ATM 1,324,800đ

XEM ACC

1,840,000đ

CARD 1,472,000đ

MUA NGAY