#1105809 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 100
● Trang Phục: 110
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 100

Skin: 110

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,160,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY

#1105808 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 100
● Trang Phục: 117
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 100

Skin: 117

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,160,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY