#963747 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 72
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 72

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 691,200đ

XEM ACC

960,000đ

CARD 768,000đ

MUA NGAY

#963746 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 67

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 691,200đ

XEM ACC

960,000đ

CARD 768,000đ

MUA NGAY