#1047450 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 75
● Trang Phục: 55
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 75

Skin: 55

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#1032762 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 61
● Trang Phục: 76
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 76

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,000,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY