#1217619 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 93
● Trang Phục: 104
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 93

Skin: 104

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY