#1217621 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 81
● Trang Phục: 122
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 81

Skin: 122

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,575,000đ

XEM ACC

3,500,000đ

CARD 1,750,000đ

MUA NGAY