Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Tên Thời Gian Phần thưởng
Phượng Ngô Đức 2 phút trước 50 Quân Huy
Cậu Bé Beat Gà 3 phút trước 500 Quân Huy
Gos Sai 4 phút trước 200 Quân Huy
Nguyễn Thành 6 phút trước 1000 Quân Huy
Trung Trung 7 phút trước 100 Quân Huy
Nguyễn Đạt 7 phút trước 80 Quân Huy
NguyỄn HùNg 8 phút trước 500 Quân Huy
Jung Kook Jeon 9 phút trước 80 Quân Huy
Nguyễn Minh Tâm 14 phút trước 100 Quân Huy
Kim Phụng 14 phút trước 1000 Quân Huy