Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Tên Thời Gian Phần thưởng
Võ Huy 3 phút trước Nick 10 tướng
Nguyễn Văn Minh 6 phút trước Chúc mừng năm mới
Nguyễn Đức 9 phút trước Nick từ 100 tướng
Anh Trai 11 phút trước Nick từ 100 tướng
Hải Long 12 phút trước Chúc mừng năm mới
Thanh Vũ 16 phút trước Nick từ 100 tướng
Nguyễn Hải Đăng 19 phút trước Chúc mừng năm mới
Nam Nguyễn 21 phút trước Nick Trắng TT
Phan Anh 22 phút trước 1000 Quân Huy
Karama Akabane 23 phút trước Chúc mừng năm mới