Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Tên Thời Gian Phần thưởng
Đỗ Quang Huy 1 phút trước Chúc mừng năm mới
Tài Hán 4 phút trước Chúc mừng năm mới
Dz Tùng 6 phút trước Chúc mừng năm mới
Nunchaku Kha 8 phút trước 1000 Quân Huy
Nam Cao 9 phút trước Chúc mừng năm mới
Khổng Ko 11 phút trước 1000 Quân Huy
Xuân Trường 12 phút trước 500 Quân Huy
Tronganh Trantoan 14 phút trước Nick Trắng TT
Hồ Khánh 16 phút trước Chúc mừng năm mới
Biết Không 18 phút trước Chúc mừng năm mới