Vòng Quay 10K
Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Lượt Quay Gần Đây

Tên Phần thưởng Thời Gian
Tina Moore Nổ hủ 7 phút trước
Lưu Tuấn Anh NIck Từ 20 tướng 8 phút trước
Đoàn Thi Anh Thư RANDOM 10.000 12 phút trước
Nguyễn Trương Quốc Phong Nick Từ 30 Tướng 13 phút trước
Hà Lê Hải Nick Có Skin Đá Quý 16 phút trước
Awm Ken Nick Từ 15 Tướng 19 phút trước
Anh Thi Nick Từ 30 Tướng 21 phút trước
Ton Sẹo Nổ hủ 24 phút trước
Huy Đặng Nổ hủ 41 phút trước
Cu Đức NIck Từ 20 tướng 43 phút trước
Bảo Hân Nick Có Skin Đá Quý 45 phút trước
Manh Tai Phay Nick Có Skin Đá Quý 48 phút trước
Nguyễn Hữu Trung RANDOM 10.000 49 phút trước
Nguyễn Thiên Nick Từ 30 Tướng 52 phút trước
Moam Yang Nick Có Skin Đá Quý 54 phút trước